Verslag Activiteiten

De Algemene  kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u binnenkort hieronder aan.

Komende activiteiten vindt u in de agenda's van de betrokken wijkgemeenten. Deze zijn te vinden op de websites van deze wijkgemeenten.

http://www.johanneskerk.net/

http://www.oudekerkcharlois.nl/

http://www.wijkgemeenteslinge.nl/

http://www.maranathakerk.nu/

http://www.vredeskerkrotterdam.nl/