Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan Dicht bij het hart (2017-2020)
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgrz.nl het beleidsplan van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, 2017 – 2021

Beleidsplan van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid

“Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus.”

I Korinthiërs 12:12 – uit: Bijbel in Gewone Taal

Algemene inleiding

Op zaterdag 26 januari 2008 ontstond de PgRZ. Op die dag tekenden de Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat, de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois, de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Zuid, de Gereformeerde Kerk van Zuidwijk, en de Hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid de fusie overeenkomst. Spoedig daarna fuseerden de Gereformeerde Kerk van Pendrecht-Heijplaat en de Hervormde wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat tot de Protestantse wijkgemeente Pendrecht-Heijplaat. Kort daarna fuseerden de Gereformeerde Kerk van Zuidwijk en de Hervormde wijkgemeente Zuidwijk tot de Protestantse wijkgemeente Zuidwijk.

De nieuw gevormde gemeente maakt deel uit van de PKN. Het functioneren van de PgRZ en haar wijkgemeenten wordt geregeld door de kerkorde van de PKN en de bij de vorming van de PgRZ vastgestelde Plaatselijke Regeling.

Via de link gaat u naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: beleidsplan Dicht bij het hart (2017-2020)