Samenstelling

Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit vertegenwoordigers uit de wijkgemeenten:

Maranathakerk;
Johanneskerk;
Slinge;
Vredeskerk en
Oude Kerk Charlois.

Uit hun midden wordt een voorzitter een secretaris en een penningmeester gekozen.

Ingevolge   ordinantie 11 artikel 4 van de kerkorde van de Protestantse Kerk  wordt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen.