Samenstelling

Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit vertegenwoordigers uit de wijkgemeenten:

Maranathakerk;
Johanneskerk;
Slinge;
Vredeskerk en
Oude Kerk Charlois.

Uit hun midden wordt een voorzitter een secretaris en een penningmeester gekozen.

Ingevolge   ordinantie 11 artikel 4 van de kerkorde van de Protestantse Kerk  wordt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. 

Taken

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. 

Dit omvat ondermeer: 

 • Beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente. 
 • Het uitvoeren van het financiële beleid wat betreft het personeel. 
 • Het zorgdragen voor de geldwerving. 
 • Het financieel faciliteren van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van Gods Woord centraal staat anders dan in de erediensten. 
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. 
 • Bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop- lidmaten- en de trouwboeken.  
 • De gebouwen die onder beheer staan van het college van kerkrentmeesters zijn de kerkgebouwen, de pastorieën, de en het zalen centrum bethelkerk met mortuarium. Voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen en de overige gebouwen is per gebouw een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.  
 • Het uitvoeren van financieel beleid wat betreft het personeel en het betalen van traktementen en salarissen wordt verzorgd door de kerkrentmeesters. 
 • Het personeel in dienstverband bestaat uit predikanten, de bijstand in het pastoraat, de koster en een kerkmusicus. 
 • De voornaamste geldwervingsbronnen zijn vrijwillige bijdragen, collecten, jaarlijkse bazars, éénmalige giften, erflatingen en legaten en subsidies. De vrijwillige´bijdragen (de belangrijkste en meest consistente inkomstenbron) worden opgehaald door deelname aan de Actie Kerkbalans. Voor de Actie Kerkbalans en voor het innen van de Solidariteitskas worden naast de belijdende leden, ook de doopleden boven 18 jaar aangeschreven. Het jaarlijks bezorgen van de brieven en het ophalen van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage gebeurt door een groot aantal vrijwilligers. 
 • De begroting wordt jaarlijks in het derde kwartaal door het college opgesteld en aan de algemene kerkenraad gepresenteerd. 
 • De jaarrekening wordt aan in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar geproduceerd. 
 • Via LRP wordt door de wijkgemeenten de kerkelijke administratie bijgehouden, daarin worden alle mutaties in de gemeente verwerkt. Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden wordt verricht door de wijkraden van kerkrentmeesters. Het bijhouden van de doop- lidmaten- en trouwboeken wordt verricht door de predikanten. 
 • Alle gemeenteleden binnen de gemeente als ook de kerkelijk meelevenden van buiten de gemeente ontvangen periodiek het kerkblad kerk op Zuid. Hierin staat alle informatie met betrekking tot de erediensten, nieuws vanuit de kerkelijke gemeente en de pastorie, activiteiten van gesprekskringen, jeugdclubs enz.

 

 

kerkrentmeesterschap

Het college van kerkrentmeesters heeft in zeer ruime zin als doel: de mogelijkheden scheppen (faciliteren) van de voortgang van de verkondiging van het Woord van God, door de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een verantwoorde manier te beheren". Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

 

College van Kerkrentmeesters

Het college bestaat uit afgevaardigden van de wijkgemeenten binnen de protestantse Gemeente Rotterdam Zuid en bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling kerkrentmeesters. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt door het college een voorzitter en een secretaris gekozen.
Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de algemene kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de erediensten in stand te houden.
Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, gemeentegebouw en eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door externen die de kerkelijke administratie en de financiële administratie verzorgen.

 

Administratie

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid

Correspondentieadres:

Centrale Administratie

Charloisse Lagedijk 680 /3084 LJ Rotterdam,

tel: 010 485 51 83 en 06 83 57 17 83,

fax: 010 410 23 57

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

geopend : ma t/m vrij 09.00-12.00 uur

Rek. nr. SKG NL95RABO0373728190