Kerkbalans

De aktie kerkbalans komt ieder jaar terug. Iedereen die zich verbonden weet met de kerk krijgt de mogelijkheid om een gift te geven. Dit hoeft niet in een keer, maar mag periodiek (bijvoorbeeld maandelijks). Met alle toegezegde giften weten de kerkrentmeesters met welke inkomsten ze rekening kunnen houden. Dit is de belangrijkste financiële actie voor de kerk.