College van Kerkrentmeesters

Het college bestaat uit afgevaardigden van de wijkgemeenten binnen de protestantse Gemeente Rotterdam Zuid en bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling kerkrentmeesters. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt door het college een voorzitter en een secretaris gekozen.
Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de algemene kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de erediensten in stand te houden.
Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, gemeentegebouw en eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door externen die de kerkelijke administratie en de financiële administratie verzorgen.